Organisatie in balans

 

In kort tijd grote stappen in ontwikkeling

Organisatie in balans is een maatwerkprogramma speciaal gericht teams van scholen (PO, VO en MBO) en kinderdagverblijven.  

Je maakt daarin samen met je medewerkers in korte tijd grote stappen in ontwikkeling. Zowel op individueel niveau, als op

teamniveau en als organisatie als geheel.

Wat kun je nog meer doen om kinderen voor te bereiden op leren, leven en werken in de 21ste-eeuwse samenleving?

Hoe zorg je dat medewerkers plezier hebben en houden in hun werk? Dat ze zich eigenaar voelen, meer taakzelfstandig en

betrokken zijn? Hoe ervaren mensen minder werkdruk en meer werkplezier en wordt hun passie voor het vak versterkt?  

 

Het programma ‘Organisatie in balans’ is een samenwerking tussen Authentalent en Green Elephant.

 

Werkwijze Green Elephant en Authentalent

Organisatie in balans start met een workshop met alle medewerkers vanuit de invalshoeken visie, vaardigheden, organisatie-

inrichting en -omgeving. De precieze invulling van de workshop sluit aan op de huidige situatie in de organisatie.

We gaan uit van wat er al is, wat goed gaat en we benutten de aanwezige kwaliteiten in de organisatie voor het vervolg.

 

Resultaat na de workshop 

  • Een gezamenlijke ‘foto’ van mens en organisatie nu en in de toekomst.

  • Prioritering van wat medewerkers het belangrijkst vinden en het eerst willen aanpakken.

  • Een concreet plan van aanpak hoe te komen naar de gewenste organisatie.  

  • Alle medewerkers denken mee en zijn betrokken. Er is draagvlak voor het vervolg en mensen zijn op scherp gezet.

Mogelijke vervolgstappen na de workshop

  • Concretisering van visie naar overtuigingen en gedrag

  • Plannen realiseren (Scrum), veranderingen waarmaken

  • Teamontwikkeling, veiligheid binnen het team vergroten

  • Sparren met managementleden, individuele coaching en advisering professionals

  • Praktische kennis van team vergroten over o.a. 21st century skills, werken vanuit doelen, groeimindset, de kracht van feedback en intrinsieke motivatie

  • Werken vanuit verschillen en elkaar aanvullen (Insights Discovery en NLP)

Wij hebben de samenwerking met de Green Elephant en Authentalent als heel prettig en respectvol ervaren. Met de adviezen die door hen zijn gedaan, kunnen we weer mooie, nieuwe stappen maken!

Henriette Schrander, Directeur De Grabbelton 

Linda van der Kallen

06-15549878

Linda@green-elephant.nu

KvK: 72451165

Green Elephant

voor de beste versie van jezelf