top of page

Intervisie en verankering Persoonlijk leiderschapstraject 

 

Intervisiebijeenkomsten

Na elke module vindt een bijeenkomst van 3 uur plaats voor 5-6 personen onder begeleiding van de trainer. Het doel is om inzichten uit de modules te verankeren in de praktijk. Doorvragen, open vragen stellen, luisteren, bewustzijn van hun eigen patronen en eigen model van de wereld komen aan bod. 

 

Reflectie verslag

De deelnemers maken na elke module en elke werkplaatsbijeenkomst een persoonlijk reflectieverslag om inzichten vast te houden en te onderzoeken waar toe te passen.

 

Buddy

Een buddy is een mede-deelnemer. Minimaal 1 maal tussen de modules spreken de buddy's af om te sparren over voortgang en elkaar te coachen in hun leerproces. Ook gaan de buddy's bij elkaar op werkbezoek om te kijken in de ‘keuken’’ van de ander.

 

Verankering naar de werkvloer

Na elke module voert de deelnemer een kort reflectiegesprek met hun leidinggevende. Hier worden inzichten besproken en geeft de leidinggevende feedback over de praktijk.

Terugkoppeling 

De trainer stuurt na elke module een korte terugkoppeling per mail aan de leidinggevenden met de thema’s van de module, sfeerimpressie in de groep, evaluatie van de deelnemers, gevraagd huiswerk aan de deelnemers en onderwerpen voor het reflectiegesprek. De deelnemers worden hierbij in de CC gezet.

 

Pas op de plaats gesprek

Halverwege het traject heeft de deelnemer een pas op de plaats gesprek met de trainer met als doel reflectie op de ontwikkeling tot nu toe, hierop aanscherpen en verdiepen en eventueel het bijstellen en aanvullen van de leerdoelen. 

Wil je meer praktische informatie?  

Nieuwsgierig of dit traject ook iets voor jou is? Neem gerust contact op.  

 

bottom of page