top of page

Intake- en eindgesprek Persoonlijk leiderschapstraject

 

Intakegesprek

Gesprek met leidinggevende van de deelnemer, deelnemer en trainer  

Doelen intake gesprek :

  • Het kiezen van eigen ontwikkeldoelen voor het leiderschapstraject op basis van de competenties die in het traject aan bod komen.

  • De veranderopdracht bespreken en eventueel aanscherpen.

  • Verwachtingen en rollen bespreken. 

De deelnemer kiest een veranderopdracht waar hij/zij gedurende het traject aan gaat werken, dit is onderdeel van een bestaand verbeterplan waar het team/afdeling mee aan de slag wil gaan. De deelnemer voert daar zelf de regie in zodat aan het eind van het traject een zichtbaar resultaat is bereikt. De handvatten uit de modules kunnen direct toegepast worden in de veranderopdracht.

Eindgesprek

In dit gesprek vindt terugkoppeling plaats van de ervaringen en voortgang van de deelnemer en worden handvatten aangedragen, zodat het ontwikkeltraject in de dagelijkse praktijk kan worden gecontinueerd. Zowel de leidinggevende van de deelnemer, deelnemer als trainer leveren input voor dit gesprek. 

Wil je meer over de modules weten? 

bottom of page