top of page

Modules en startbijeenkomst Persoonlijk leiderschapstraject 

 

Hieronder worden per module de globale thema’s aangegeven. Op basis van de intakegesprekken en de ontwikkelbehoeften van de deelnemers wordt de inhoud van de modules aangescherpt en definitief gemaakt.

Startbijeenkomst

In de startbijeenkomst maken we als leergroep een start. We maken kennis met elkaar en het traject, verwachtingen en rollen stemmen we af, we maken samenwerkingsafspraken en we delen de leerdoelen. We maken hierbij ook gebruik van ervaringsgerichte oefeningen. 

De bijeenkomst duurt een dagdeel.

 

Module I Ik en mijn omgeving

 • Zelfinzicht en inzicht in de ander met Insights Discovery

 • Positie in de organisatie en rolopvatting (verwachtingen en beleid)

 • Aansluiten bij en communiceren met de ander

 • Insights en leiderschap

 

Module II Mijn eigen leiderschap

 • Leiderschap hoe past dat bij mij?

 • Persoonlijke why-Simon Sinek

 • Helpende en belemmerende overtuigingen (RET)

 • Je eigen waarden hiërarchie

 • Sturen in gesprekken, weerstand en conflicthantering

 • Feedback geven en ontvangen

Gedurende 1 dagdeel maken we gebruik van trainersacteurs.
 

Module III Veranderkunde

 • Systemisch werk; je automatische en vrije plek onderzoeken

 • Systemisch werk; organisatieopstelling

 • Veranderen en wendbaarheid

 • Anderen in beweging krijgen (motiveren, delegeren)

 • Piramide van Bateson

 • Insights en veranderingen

 

Module IV Groepsdynamica

 • Teamfasen en teamontwikkeling

 • De rol van de teamleider in het team

 • Besluitvorming met Deep Democracy

 • De onderstroom boven krijgen

 • We gebruiken werkvormen die je ook binnen je team kan toepassen 

Meer informatie over intervisie en verankering?

Wil je samen onderzoeken of dit traject wat voor jou is? Neem gerust contact op. 

bottom of page